INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danskring

    KODA

Koersel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ste  Jaargang - Januari 2018 - Nr.1

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Koerselse Danskring

VOORWOORD

Beste dansliefhebbers, bij het schrijven van dit voorwoord ligt Limburg onder een sneeuwtapijt.  Een eerste echte winterprik! Hoera bij de schoolgaande jeugd, maar voor velen op de weg, vertraging en fileleed. We voelen met beiden mee, onze jeugd en de werkenden onder ons.

Toen we van start gingen in september was het aangenaam zacht, 20°C, en voor het bestuur weer afwachten of we voldoende beginners zouden kunnen verwelkomen. Gelukkig is er weer een mooie klas ontstaan, qua aantal, leeftijd mix en enthousiasme. Onze leraars zijn zeer tevreden over hun dansprestaties en we zien een mooie groep ontstaan waar iedereen met elkaar praat, voor en na de lessen. De overige dansende leden zijn ook weer present in de andere klassen, een teken dat ze zich nog steeds amuseren.

We zijn dus als bestuur best trots dat we samen met onze leraars aan de toekomst van onze danskring kunnen verder werken.

Een aantal uitdagingen komen op ons af waar we een passende oplossing voor moeten vinden. Eén van de uitdagingen is, een aanvaardbare oplossing te vinden voor de beide onderhoudsklassen op donderdag en vrijdag. Meer bepaald, hoe om te gaan met het aantal deelnemers per klas, volgend dansseizoen. Het moet overzichtelijk blijven voor de leraars en er moet voldoende ruimte zijn op de vloer om de standaarddansen te kunnen oefenen. Een aantal scenario's flitsten reeds door ons hoofd, elk met zijn voor- en nadelen. Er rest ons nog wat tijd om het beste compromis in overleg met de leraars uit te dokteren.

De komst van Hilde is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Een woordje uitleg over het waarom en hoe lees je in deze uitgave onder de titel: ‘KODA en de toekomst’.

Beste dansvrienden, binnenkort, op 3 februari, is er weer ons jaarfeest. We starten traditiegetrouw met een receptie om 18.30 u. Wees tijdig aanwezig als je niets wil missen van de muzikale opluistering door Nele! Hemelse tonen tovert ze uit haar dwarsfluit. Een niet te missen kans om een van onze leden live aan het werk te zien en te horen!

Na de receptie, een woordje van de voorzitter en vervolgens lekker eten en drinken. In de pauze, na de hoofdschotel, onze verkoop van de tombola enveloppes. Na het dessert, uiteraard muziek en dans. Het inschrijvingsformulier voor dit jaarfeest vinden jullie als losse bijlage in deze uitgave.

De eerste lessenreeks is weer voorbij gevlogen, we hopen jullie allen weer te mogen inschrijven in de tweede reeks, die start op 11 en 12 januari.

 

De voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

KODA FIETST(E)…

… op 9 juli 2017.

Eénmaal per jaar danst KODA in het zadel in plaats van op de dansvloer, om het in fietstermen te zeggen. Zo ook dit jaar. Eigenlijk tijdens de ‘vakantieperiode’ van Koda, maar geen nood, het is een ideale gelegenheid om mekaar zo tussen de dansseizoenen in, nog eens te treffen.

Natuurlijk zijn er altijd leden die er niet (kunnen) bij zijn. Sommigen zijn op verlof, anderen hebben iets anders gepland, en natuurlijk niet iedereen fietst even graag door weer en wind. Maar de diehard fans weten het: bij aankomst wacht hun een kleine traktatie op kosten van de clubkas. Zowel voor de eersten als voor de laatsten, zelfs voor diegenen die met de auto achterna gekomen zijn.

Zoals steeds heeft Romain een leuke bestemming uitgekozen die bereikbaar is via relatief auto-arme toegangswegen. Een weekje op voorhand werden de leden via een e-mail nog eens herinnerd aan de komende activiteit. Dikwijls vervloekt, maar soms toch handig die digitale technologie.

Zoals altijd, verzamelen om 13 uur op het kerkplein van Koersel en daarna in colonne naar de Lavendelhoeve in Hasselt-Stokrooie waar we hoopten rond 14.30 u. te arriveren.

Het was prachtig fietsweer. Waarschijnlijk ook de reden waarom we met iets meer fietsers waren dan andere jaren. Met ongeveer een 40-tal fietsers dus vol goede moed richting Stokrooie. Langs Limburgse landwegen richting Albertkanaal en dan immer geradeaus of hoe zegt men dat.

Af en toe werd gepoogd om de bewegende massa digitaal vast te leggen om achteraf de nodige bewijzen te kunnen voorleggen natuurlijk.

Net zoals in de Ronde van Frankrijk zorgde een tussentijdse col buiten categorie voor de nodige suspense. Enkele dapperen trachtten al fietsend boven te komen, anderen stapten voorzichtigheids-halve af en heb ik daar ook geen valpartij gezien? Iedereen terug verzamelen en dan verder richting Stokrooie.

Op de Lavendelhoeve vonden we net genoeg plaats om iedereen te laten genieten van een welverdiende verfrissing en vervoegden we Romana en (een ongeschoren) Edmond die al eerder aangekomen waren (meestal zegt men dat de hond op zijn baasje gaat lijken maar hier leek het eerder omgekeerd???). 

Alle gekheid op een stokje was het voor iedereen een leuk weerzien tijdens de ‘vakantie’.

Wie wou kon natuurlijk de lavendel even gaan opsnuiven en vond daar duizenden bijen en hommels, …nooit gezien. Tevens was er een mooie tuin en doolhof waarin je mooi kon wandelen.

Dan natuurlijk is het tijd om weer huiswaarts te fietsen. We konden voor het vertrek nog net vaststellen dat zelfs de meegereisde hondjes verbroederd (of verzusterd) waren.

In een gezapig tempo terug naar Koersel en de fietstocht zit er weer op voor 2017.

OPENINGSAVOND

Spannend, elk jaar weer het afwachten of onze publiciteit en ons imago, voldoende nieuwe kandidaten zal lokken naar onze openingsavond met gratis proefles voor beginners.

Spannend, niet alleen voor het bestuur en onze dansleraars, ook vele van onze leden kijken elk jaar uit naar dit moment. Ze voelen zich verbonden met het reilen en zeilen van onze dansclub, iets waar wij, als bestuur, hun zeer dankbaar voor zijn.

En ja, we mogen tevreden zijn met de opkomst voor en deelname aan de gratis dansles ter kennis-making met het dansen op zich en onze dansclub.

We zijn ook zeer tevreden over de opkomst van onze dansende leden vanaf de start van de avond. Het is immers niet aangenaam en motiverend voor nieuwelingen als je in een lege zaal wordt ontvangen. Het roept dan onnodige vragen op zoals, zijn we hier alleen, of is dit wel een levende dansclub met toekomst. En of we een levende dansclub zijn, op de openingsavond waren 86 personen aanwezig. We mochten ook weer oud-leden, die opnieuw willen dansen, begroeten, een teken dat ze de dansmicrobe niet verloren zijn en zich hier nog thuis voelen.

Het was een gezellige avond, blij weerzien van klasgenoten die vrienden zijn geworden. Samen weer de dans van het jaar aanleren en dansen op vertrouwde muziek.

Voor jullie dansende leden valt het wellicht niet op, maar elk jaar weer zijn er verschillende dames zonder partner, die graag zouden dansen.

Af en toe ook een heer en als dat met een aanwezige dame klikt, dan is dat voor beiden een gelukkig toeval.

Veelal worden we vooraf telefonisch gecontacteerd om te polsen of er ook heren zijn die graag dansen.

Bij deze dus een oproep aan allen, als er binnen jullie kennissenkring heren zonder dame zijn, die graag zouden willen dansen, nodig ze uit op onze openingsavond begin september.

Na meer dan 30 jaar heerst er wel enige routinematigheid bij de opstart. Toch, na een vakantieperiode, is het weer een beetje wennen aan de noodzakelijke voorbereiding van het dans-gebeuren, en de daarop volgende wekelijkse bekommernissen voor het bestuur om alles in goede banen te leiden. Ondertussen denken we al na over hoe we het volgend jaar gaan aanpakken. We hebben gekozen om pas 8 september te starten, omdat ouders met schoolgaande kinderen het begin september al druk genoeg hebben.

KODA EN DE TOEKOMST

Zoals ik in het voorwoord al aanhaalde, de komst van Hilde is niet onopgemerkt gebleven.

Hoe kan het ook anders, plots zit er, tijdens de lessen, bij het bestuur aan tafel, een dame die rustig gadeslaat en notities maakt.

Sommigen dachten dat dit misschien controle was van Danssport Vlaanderen, anderen dachten uitbreiding van het bestuur, sommigen maakten de link naar een mogelijk            nieuwe danslerares.

In overleg met Romana, Edmond en Hilde hebben we ervoor gekozen om niet meteen het waarom van de komst van Hilde uit te bazuinen.

Nu de eerste lessenreeks erop zit en Hilde met Romana en Edmond ons dansprogramma heeft doorgenomen, is de tijd rijp voor verklaringen.

Omwille van gezondheidsredenen is Romana verplicht het rustiger aan te doen. Ze heeft helaas geen andere keuze. Daarom hebben onze leraars aan het bestuur gevraagd uit te kijken naar een nieuwe dansleraar of danslerares voor het volgende dansseizoen 2018-2019.

We kunnen jullie verzekeren dat de zoektocht niet eenvoudig is. Een nieuwe leraar of lerares moet het immers eens zijn met onze KODA-filosofie, met name, dansen aanleren en beoefenen in een gemoedelijke sfeer. We zijn en blijven immers een dansclub en geen dansschool.

Onze keuze is uitgegaan naar Hilde, overigens in overleg met Romana en Edmond, die hier meteen achter stonden.

We spraken af, Hilde komt observeren tijdens de lessen om ons huidig dansprogramma te leren kennen en indien nodig kan ze invallen voor Romana.

Op verzoek van onze dansleraars heeft Hilde, Edmond geassisteerd tijdens de herhalingsles voor de beginners voor de aanvang van de clubavonden en tevens de modedansen aangeleerd.

Hilde is nog op zoek naar een dansassistent, tegen het nieuwe dansseizoen komt daar wel meer duidelijkheid over.

Zo, het gissen is voorbij, Hilde wordt volgend dansseizoen onze danslerares.

We kijken vol vertrouwen uit naar een prettige samenwerking met Hilde, zoals dat steeds is geweest met Romana en Edmond.

 

Het Bestuur

 

HET ACTIVITEITENAANBOD

Het Jaarfeest

Op zaterdag 3 februari 2018 komen we weer samen voor ons jaarlijks ledenfeest.

Om 18.30 uur wordt het aperitief aangeboden. Daarna volgt een heerlijk feestmaal en ronden we af met een gezellige danspartij. Er is tevens kans om prachtige prijzen te winnen met onze tombola.

 

Ook andere gasten uit je familie- of kennissenkring zijn welkom. Absolute voorwaarde voor deelname is echter wel dat je inschrijving én betaling ten laatste 19-01-2018 in ons bezit zijn.

Een inschrijvingsformulier is ingesloten in dit boekje.

 

Indien je er om een of andere reden, na inschrijving, toch niet kan bij zijn, kan je deelname geannuleerd en het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald worden tot en met zondag 28 januari. Daarna is geen terugbetaling meer mogelijk.

 

 

De komende activiteiten

De 2de reeks van dit dansseizoen start op donderdag 11 en vrijdag 12 januari.

 

Clubavonden en andere bijzondere activiteiten:

   Jaarfeest        zaterdag                  03-02-2018

   Party               vrijdag                     02-03-2018

   Clubavond    vrijdag                     06-04-2018

   Sluitingsbal               vrijdag                     04-05-2018

 

 

* * * * * * * * * *

 

Aan al onze leden:

 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR!

 

 

Laat de zon in je hart schijnen

Elke dag van het nieuwe jaar.