INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danskring

    KODA

Koersel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ste  Jaargang - April 2018 - Nr.2

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Koerselse Danskring

 

VOORWOORD

Beste dansliefhebbers, hopelijk kunnen we de griep, bronchitis en zware verkoudheden nu eindelijk achter ons laten met de lente voor de boeg.  Zelden was de impact van voornoemde kwalen onder onze leden zo groot. Zijn we dan misschien toch vatbaarder nu we wat ouder worden?  Een reden te meer om je conditie op peil te houden met je wekelijkse dansles bij KODA!

 

Het doet ons deugd vast te stellen dat onze beginners de meeste aangeleerde dansen al aardig onder de knie hebben en volop meedoen tijdens de clubavonden. Ook in de andere klassen is weer flink progressie gemaakt, een pluim voor leraars en leden.

 

Ons dansseizoen zit er alweer bijna op bij het verschijnen van dit infoboekje. Zoals jullie weten zetten Romana en Edmond noodgedwongen een stap terug. Het wordt tot ziens zeggen, voor iets meer dan de vakantieperiode.  We gaan uiteraard gepast afscheid nemen van deze twee lieve en gepassioneerde leraars tijdens het sluitingsbal.

 

Onze zomeractiviteit, de jaarlijkse fietstocht, wordt weer uitgedokterd door Romain, die jullie zondag 8 juli om 13 uur verwacht op het kerkplein in Koersel.

Dit jaar zal ik er niet bij kunnen zijn, wegens andere verplichtingen. Geen nood, Romain en de meeste andere bestuursleden zullen zeker op post zijn. Geniet van deze zomerse activiteit. Ludo zal, zoals gewoonlijk, wel weer een ongelofelijk tof verslag maken, en ik zal met nog meer goesting dat verhaal gaan lezen. Je weet, de eerste verfrissing wordt jullie aangeboden door de club, schol!!

 

Onder de titel ‘activiteitenaanbod’, verderop in deze uitgave, vinden jullie alle data terug van de belangrijkste activiteiten van volgend seizoen.

We hopen jullie allen weer te mogen begroeten op zaterdag 8 september tijdens onze Openingsavond. Hilde zal het dan overnemen van Romana en Edmond, een nieuw begin.

 

Geniet allen van een welverdiende vakantie, hopelijk een zonnige, dan zijn de batterijen zeker opgeladen in september!

 

De voorzitter

 

 

JAARFEEST 2018

En toen was het weer zover. Het 32ste jaarfeest van Koda kwam eraan.  Hoewel het 32ste?  Dat moet ik toch even navragen want ik ben niet zeker of er van het eerste uur al een jaarfeest of in den beginne ‘kerstfeest’ aan te pas kwam.

Na een lange tijd van voorbereidingen waarbij meestal toch teruggevallen wordt op de reeds lang uitgeteste en succesvol gebleken formules brak eindelijk ‘HET’ feest van Koda aan.  De aanwezigen zullen het beamen, we kunnen het allemaal even terugzien op de website… alles zag er weer opperbest uit. Ondanks het feit dat we er rekening mee moesten houden dat er nog voetbalactiviteiten plaatsvonden in de namiddag en dat de tweede zaal (de ‘oude’ kantine) nog moest gepoetst worden en dan pas klaargezet, een beetje versierd, de DJ geïnstalleerd, enz. viel alles toch perfect in zijn plooi. Niemand had ook anders verwacht.

De receptie ‘aan tafel’, zoals we die voor de derde keer toepasten, blijkt toch een goed recept te zijn. Handig voor de leden en ook voor de traiteur.  

Weet je nog vroeger?  Eerst verzamelen in de kleine zaal voor de receptie. Daar werden dan ook enkele hapjes verdeeld met toch als nadeel dat niet bij iedereen evenveel hapjes terecht kwamen.  Stiekem verdenken we sommigen ervan om zich steeds op een strategische plaats te stationeren langs een doorgang waar de ‘plateau’ met de hapjes wel ‘moest’ passeren…  Daarna gingen we, op afroep en onder begeleiding, in groepjes naar de zaal.    Het lijkt al zo lang geleden.

Alle gekheid op een stokje: iedereen een lekker hapje, mooi op een schoteltje gepresenteerd, een geslaagde amuse-gueule wat alleen maar deed verlangen naar meer.  

En wat kregen we nog meer? Na een korte inleiding van onze voorzitter werd iedereen verrast door een prachtig miniconcert van een van onze leden, op de dwarsfluit. Het mag ook wel eens iets anders zijn.  Dit ‘fluitig’ intermezzo was vorig jaar reeds ingepland, maar helaas door omstandigheden niet kunnen doorgaan. Het idee was toch blijven hangen en werd terug opgevist tijdens de voorbereidingen. Voor herhaling vatbaar? Zijn er leden met nog andere hobby’s, artistieke kwaliteiten? Wij staan open voor alle ideeën. Bijna dan toch, bijvoorbeeld een moto trial tussen de tafels door lijkt net iets te veel van het goede…

Dat het geapprecieerd werd door onze leden was te merken aan het luid applaus dat onze artieste te beurt mocht vallen na haar optreden. Daarna, wat had je gedacht, eten natuurlijk.

Een lekker soepje werd opgediend aan tafel. Onze vertrouwde traiteur had ons dit jaar vergast op een heerlijk tweelandenbuffet. Aan de ene zijde een Belgisch buffet, aan de andere zijde een Oostenrijks. Om af te ronden werd er nog een smakelijk nagerecht opgediend.

Zoals elk jaar stonden er ook weer stapels tombolaprijzen tentoongesteld waarvoor tijdens de pauze lotjes verkocht werden. Later op de avond werden de prijzen uitgeloot en aan de nieuwe rechtmatige eigenaars overhandigd.

Daartussenin werd uiteraard gedanst, zoals het hoort bij een dansclub. Onze DJ, waar we ook al meerdere keren beroep op gedaan hebben, kent na jaren het klappen van de Kodazweep en wist precies met welke muziek hij onze leden op de dansvloer kon krijgen.

Kortom, opnieuw een geslaagd jaarfeest met dank aan iedereen die eraan meegewerkt heeft of aanwezig geweest is.

 

 

BLACK & WHITE PARTY

Vrijdag 2 maart stond onze jaarlijkse Party op het programma. Na de jaarlijkse zoektocht naar een geschikt thema, je weet wel ‘iets leuks/iets makkelijk om te versieren/waar iedereen zonder te veel moeite zijn outfit een beetje kan aan aanpassen’, werd het thema ‘Black & White’ nog eens opgevist.

We hadden immers ooit al eens een Black & White Party gehouden, maar hoe lang was dit niet geleden…, ik dacht 2004?  Dus waarom niet.

Op een donkere, koude winteravond werden ten huize van onze voorzitter door een aantal bestuursleden naarstig witte en zwarte papieren bloemen geprepareerd om de zaal wat op te vrolijken in het thema Black & White. Nog wat slingers en andere wit-zwarte attributen en we waren er gerust in.  De zaal zou weer mooi versierd zijn.  Dat kwam weer dik in orde.

Het woordje ‘weer’ hadden we niet mogen gebruiken want precies dat dreigde wat (weliswaar zwarte) roet (of witte sneeuw) in het eten (de witte soep van Piet) te gooien. Inderdaad kwamen vanuit richting Landen onheilspellende berichten over vries, regen, sneeuw, ijs, enz. aangewaaid.  Zelfs in die mate dat Romana en Edmond niet uit de garage konden met de wagen. En dan nog, hoe zou het dan wel kunnen gesteld zijn om later terug huiswaarts te keren?  Als dit weer volgens de voorspellingen enkele uren later in Koersel zou arriveren, zou er dan wel veel volk komen opdagen voor onze Party? Was het niet beter om de Party af te gelasten? Kunnen we iedereen nog bereiken?

Uiteindelijk werd beslist om alles gewoon te laten doorgaan.  De zaal was toch al versierd van de dag ervoor, en voor de muziek… moesten we dan maar een oplossing zoeken.  Uiteindelijk viel het weer hier in Koersel nog mee en konden we toch op een redelijk gevulde zaal terugblikken. Door ziekte geveld, waren er wel een aantal leden en ook Hilde, die er jammer genoeg niet konden bij zijn.

Ik zou onze raadkorf nog vergeten. Meestal doen we op de Party iets extra’s in de vorm van een raadkorf. We raden dan het gewicht, het aantal eitjes of iets dergelijks wat deskundig in een korf opgeborgen wordt, al dan niet met de nodige ‘misleidingen’ om de raders op een dwaalspoor te brengen.  Altijd leuk om al die mensen te zien tillen, de korf langs   onder-boven-links-rechts te bekijken en commentaar te horen geven. Deze keer werd het gewicht, volgens onze voorzitter, door de meeste mensen ruim onderschat en wel goed geraden (of er toch het dichtste bij) door Rob Coels. Proficiat en veel plezier met de inhoud.

Naar goede gewoonte werd ook nog een extra fles wijn verloot onder de aanwezigen die hun outfit een beetje aangepast hadden aan het Black & White-thema.

We rekenen op een beetje begrip van onze leden voor de omstandigheden en hopen dat iedereen toch een leuke, gezellige dansavond gehad heeft.

 

 

EEN BLIK VOORUIT

ü      Zomeractiviteit

Voor onze zomeractiviteit halen we ook dit jaar weer onze fiets van stal.

Op zondag 8 juli vertrekken we op het kerkplein te Koersel om 13 uur voor een gezinsvriendelijke fietstocht doorheen het Limburgse landschap.  Iedereen op post!!!

ü      Het nieuwe dansseizoen 2018-2019

Klassenindeling

De donderdagavond zal er als volgt uitzien:

van 19.30 tot 20.30 uur dansen de huidige tweedejaars, die dan derdejaars zullen zijn;

van 20.30 tot 21.30 uur volgen de huidige derdejaars, die dan vierdejaars worden;

van 21.30 tot 22.30 uur blijft de huidige onderhoudsklas B.

 

En de vrijdagavond:

van 19.30 tot 20.30 uur zullen de lessen plaats hebben voor de nieuwe beginners;

van 20.30 tot 21.30 uur volgen de huidige beginners, die dan tweedejaars zullen zijn;

van 21.30 tot 22.30 uur volgt onderhoudsklas A, samengesteld uit de nu vierdejaars en de huidige onderhoudsklas A.

 

De huidige vierdejaars kunnen ook, desgewenst, de overstap maken naar donderdag om zich daar aan te sluiten bij onderhoudsklas B.

 

Het staat uiteraard alle leerlingen vrij om op hetzelfde niveau te blijven dansen, indien men dit zou wensen.

Dansen in meerdere klassen

In overleg met de danslerares, blijft het mogelijk om beperkt een aantal lessen te volgen in een lagere klas dan degene waarin je ingeschreven bent. Van deze optie wordt ook nu gebruik gemaakt door leden die door omstandigheden ooit een bepaalde figuur hebben gemist en deze extra willen herhalen.

In twee klassen les volgen kan uiteraard ook, mits betaling van het lesgeld voor beide klassen.

Activiteiten

Enkele data om alvast in jullie agenda te noteren:

vrijdag 31 augustus 2018: herhalingsles om onze kennis op te frissen

zaterdag 8 september 2018: startavond, met gratis proefles voor nieuwe beginners

donderdag 13 en vrijdag 14 september: start lessen

zaterdag 2 februari 2019: jaarfeest

vrijdag 17 mei 2019: sluitingsbal

 

KRISJES EN KRASJES, EN WISTJEDATJES

Ziekenfonds - Aanvraag tot terugbetaling

                                       inschrijvingsgeld sportvereniging.

Leden die bij KODA dansles volgen, zijn in de mogelijkheid om bij hun ziekenfonds een aanvraagformulier in te dienen voor terugbetaling van een gedeelte van het inschrijvingsgeld.

Dit kan slechts éénmaal per kalenderjaar en dus niet per lessenreeks.

Formulieren kunnen overhandigd worden aan één van de bestuursleden en worden na invulling en ondertekening door Marie José terugbezorgd.

 

 

Nut van Dans

v     Een aantal weetjes en feiten over dans:

- sportief en grensverleggend
- geeft energie
- rustig en ontspannend voor de geest
- creëert groepsgevoel
- verbetert de fijne motoriek
- is stress verminderend
- dans leert je anders naar muziek te luisteren
- als je het ritme van de dans voelt, werkt dat als meditatie
- zorgt ervoor dat je snel vrienden kan maken
- leert je beter focussen
- dansen vermindert kans op Alzheimer
- je verbrandt al snel calorieën
- verbetert je coördinatie en balans
- non-verbale communicatie

v     Gelukkig

Tijdens het dansen komt het gelukshormoon endorfine vrij, waardoor je je automatisch beter voelt. Iemand die minstens eenmaal per week danst, heeft een grotere kans op een gelukkig en evenwichtig leven.

Uit onderzoek van psychologe Cynthia Quiroga Murcia van de universiteit van Frankfurt blijkt dat dansen ook stressverlagend werkt doordat het stresshormoon cortisol afneemt wanneer je danst.  Hier speelt vooral de muziek een grote rol in.

v     Romantiek

Dansen is ook een leuke manier om nieuw leven in je relatie te blazen.  Uit onderzoek van Murcia blijkt namelijk dat de genegenheid toeneemt door de aanrakingen tijdens het dansen.

v     Kilometers afleggen

Vind je dansen leuk, maar ga je omwille van calorieverbranding fietsen of zwemmen?  Dan kun je met gerust hart terug naar de dansvloer.  Onderzoek van de Amerikaanse Mayo-kliniek toont aan dat een beetje danser evenveel calorieën verbrandt als iemand die even lang wandelt, zwemt of fietst. Een avondje dansen is dus een aangename manier om al die extra energie kwijt te raken. De Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat squaredansers op een avond ongeveer 8 kilometer afleggen. Schotse volksdansers leggen bijna 20 kilometer af.

v     Sterke botten

Voor ouderen is dansen een goede aanrader om de botten sterk te houden. De zijdelingse bewegingen die je maakt bij een dans versterken botten die je gewicht dragen. Ouderen die regelmatig dansen, hebben minder last van osteoporose.

v     Gezond hart

Dansen is volgens Brits anatoom-patholoog Vincent Forte voor ongetrainde mensen gezonder dan aerobics of joggen. Anaërobe oefeningen (bij bijvoorbeeld aerobics) vragen erg veel van het hart en de bloedsomloop. Het voordeel bij dansen is dat je nooit te hard kan gaan.  Natuurlijk ga je zweten en verhoogt je polsslag, maar tegelijk rek je letterlijk je hart en je longen, met als gevolg dat je bloeddruk daalt, je circulatie verbetert en je hart minder hard moet werken. Ook je spiertoon wordt er beter van, vooral omwille van de gevarieerde niet-monotone bewegingen. Je loopt dus niet het risico op overbelastingsklachten. Spierverrekkingen zijn al helemaal uitgesloten.

 

 

 

Vakantie wijsheden en spreuken

§    Hoe lang kun jij op vakantie? Tot jouw baas je gaat missen, maar je moet terug zijn vooraleer hij ontdekt dat hij het zonder jou kan stellen!

§    De meesten onder ons denken veel beter na over wat we met twee weken vakantie gaan doen, dan over wat we met de rest van ons leven gaan doen.

§    Man en vrouw kunnen elkaar niet beter leren kennen dan wanneer zij samen kamperen in een klein tentje in de regen.

§    Mijn vrouw en ik geraken het maar niet eens over onze vakantie. Ik wil naar de Bermuda's en zij wil mee.

§    “Ga jij nog op vakantie?" "Nog niet. Ik ben nog te dik."

§    Zelf ga ik nooit met vakantie wanneer half Vlaanderen in andere oorden vertoeft.  Pas dàn is Vlaanderen ‘vakantieland’.

 

  Prettige 

Vakantie!