Danskring KODA respecteert uw privacy

In het kader van de bescherming van persoonsgegevens kan Danskring KODA enkel volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

* Identificatiegegevens : naam, voornaam

* Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres

* Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. invul- en contactformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact). Wij verzamelen geen contactgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten sportfederatie of –club

en dit voor volgende doelstellingen:

* Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden

* Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen

* Het organiseren van danslessen en bijeenkomsten: inschrijvingsadministratie

* Promotie, PR en communicatie waaronder:

- Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s

- Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (enkel met toestemming)

- Het beheren van de website

De gegevens worden tot maximum 5 jaar na beëindiging lidmaatschap bewaard.

Indien je hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail: danskringkoda@hotmail.com